BRANDBLUSSERS GLASTUINBOUWBEDRIJVEN EN KWEKERIJEN | WEBSHOP


Brandblussers glastuinbouw kopen? Webshop brandblussers voor glastuinbouwbedrijven. Brandblusapparaten met schuim poeder en koolzuurgas. De continuïteit van een glastuinbouwbedrijf wordt bij brand in direct gevaar gebracht. Met de juiste brandblussers in kassen kan branduitbreiding voorkomen worden. Brand is helaas niet altijd te voorkomen. Vaak begint een brand door overbelasting van een motor, defecte accu of kortsluiting. 80% van alle beginbranden worden met brandblussers geblust. De Nederlandse glastuinbouw is een voorbeeld voor tuinbouwbedrijven en kwekerijen in de wereld. De Nederlandse tuinbouwbedrijven zijn moderne bedrijven. Bij BlusPunt brandblussers met Rijkskeurmerk voor glastuinbouw online kopen.


Tip: onderhoudsarme brandblusser voor tuinbouwbedrijven en kwekerijen. Zorg dat er in ruimten waarin acculaders staan opgesteld een koolzuursneeuw brandblusser is. De loopafstand naar een brandblusapparaat mag onderling niet meer dan 20 meter zijn. Schuimblussers hebben een goed blusvermogen op vaste stoffen en zijn tot 1000 volt veilig te gebruiken bij het blussen van elektronica. Poederblussers worden toegepast als het risico op brand zeer groot (bijv. nabij brandstoftank) is. Poederblussers zijn geschikt in vorstgevoelige ruimten en het blussen van een buitenbrand. ABC poederblussers en Co2 brandblussers zijn zonder dat u onder stroom komt te staan, veilig voor blussen van elektrabranden. Goedkope blusapparaten voor glastuinbouwbedrijf kopen?