BRANDBLUSSERS MANEGES EN PAARDENSTALLEN | WEBSHOP


Brandblussers manege kopen? Welke brandblussers de beste brandblussers in maneges of paardenstal? Welk aantal brandblussers in maneges en veestallen ophangen hangt van grootte en indeling van de manage of stal af. Voor het kopen van brandblussers voor paardenmaneges, stallen en veehouders is het wel belangrijk om te achterhalen of er.. en welke.. brandgevaarlijke werkzaamheden worden verricht. Wanneer er een werkplaats met elektrische apparatuur is dan zijn een schuimblusser en Co2 brandblusser in deze werkplaats voldoende. De noodzaak van brandblussers in maneges en stallen is niet alleen voor de persoonlijke veiligheid van groot belang. Voorkomen moet worden dat brand zich naar naastgelegen ruimten of panden uitbreidt.
Niet onbelangrijk is om voordat u brandblussers gaat kopen om de temperatuur per ruimte te beoordelen. Blijft de temperatuur in ruimten in de manege en stallen vrijwel altijd boven het vriespunt dan kunt u gerust brandblussers op waterbasis zoals schuimblussers ophangen. Komt de temperatuur onder het vriespunt dan kunt u vorstbestendige schuimblussers kopen. Dit zijn wel vrij kostbare brandblussers. Indien u nevenschade veroorzaakt door bluspoeder in manege of stal acceptabel vindt dan kunt u poederblussers kopen. Poederblussers zijn geschikt bij temperaturen tot min dertig graden. Uitermate geschikt voor blussen open lucht branden. Een buitenbrand blussen vraagt blusstof dat zich aan de brand kleeft. Poeder en schuim brandblussers in de webshop zijn onderhoudsarme brandblussers die zelfs tien jaar geen uitgebreid onderhoud hoeven. Brandblusser maneges en paardenstallen onderhouden, hervullen of vervangen? Koop in plaats van metalen blussers onderhoudsarme roestwerende blussers met lagere Total Cost of Ownership dan metalen blusapparaten.