AANBIEDING BRANDBLUSSERS & AED BHV EHBO MATERIALEN | TEL. 085 - 1304730

BRANDBLUSSERS GLASTUINBOUWBEDRIJVEN EN KWEKERIJEN


Brandblussers glastuinbouwbedrijf Emmen! Webshop brandblussers voor glastuinbouwbedrijven. Goedkope brandblussers met schuim, poeder en koolzuurgas. De continuïteit van een glastuinbouwbedrijf wordt bij brand in direct gevaar gebracht. Met de juiste brandblussers in kassen kan branduitbreiding voorkomen worden. Brand is helaas niet altijd te blussen. Vaak begint brand door overbelasting van een motor, een defecte accu of door kortsluiting. 80% van alle beginbranden worden met brandblussers geblust. De Nederlandse glastuinbouw is een voorbeeld voor tuinbouwbedrijven en kwekerijen in de wereld. De Nederlandse glastuinbouwbedrijven zijn moderne bedrijven. Bij BlusPunt brandblussers goedgekeurde blussers voor glastuinbouw bedrijven.


Tip, goedkope 6-liter schuimblussers voor glastuinbouwbedrijven en kwekerijen in kassen. Zorg dat in ruimten waarin acculaders staan een koolzuursneeuw brandblusser is. De loopafstand naar een brandblusapparaat mag onderling maximaal circa 20 meter zijn. Schuimblussers hebben een goed blusvermogen op vaste stoffen en zijn tot 1000-volt veilig te gebruiken bij het blussen op apparatuur. Poederblussers worden toegepast als het risico op brand zeer groot (bijv. nabij brandstoftank) is. Poederblussers zijn geschikt voor plaatsing en gebruik in omgevingen tot min 30 graden. Nieuwe ontwikkeling is dat schuimblussers die fluor bevatten in circa 2028 / 2029 door fluorvrije schuimblussers vervangen dienen te worden. Dit zijn in aanschaf duurdere brandblussers dan (gewone) schuimblussers. In onze webshop de goedkoopste brandblussers voor glastuinbouwbedrijven en voordelige periodieke controle aan brandblusmiddelen.


BRANDBLUSSERS GLASTUINBOUW | VOERTUIGEN | SCHUIMBLUSSERS 2-LITER:
BRANDBLUSSERS GLASTUINBOUW | PANDEN | SCHUIM 6-LITER:
BRANDBLUSSERS GLASTUINBOUW | INSTALLATIES | KOOLZUURSNEEUWBLUSSERS:
BRANDBLUSSERS GLASTUINBOUW | POEDER 6-KILO:
BRANDBLUSSER GLASTUINBOUW | PICTOGRAMMEN:
BRANDBLUSSERS GLASTUINBOUW | VEILIGHEIDSARTIKELEN: