ALLE SOORTEN BLUSMIDDELEN VOOR AANBIEDING PRIJZEN BIJ BLUSPUNT VEILIG ONLINE KOPEN

ADVIES ICT BRANDBEVEILIGING


ICT & beveiliging vormen in bedrijven de life-line. Bij uitval of interruptie van datanetwerken en computerapparatuur staan bedrijfsbelangen onder druk. Dit geldt bij brand, uitval netspanning, inbraak, waterschade, sabotage en vandalisme. Zaak is het om de 24/7 online bedrijfscontinuïteit van computerruimten en ICT processen te borgen. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring in het signaleren van threaths en vertalen dit, in een op te maken maatwerk ICT San naar oplossingen. De ICT Scan is een maatwerk advies rapport om optimaal rendement en toekomstbestendigheid van ICT installaties te bereiken. Mocht u besluiten om de voorgestelde verbeteringen door ons uit te laten voeren dan wordt de prijs van de ICT Scan in mindering op de eindfactuur gebracht.ICT Scan

€ 179,00

ICT Scan

€ 179,00

De ICT Scan dient om single line of failures in computerruimten te traceren. Apparatuur in ICT ruimten is immers 24/7 online, elke vorm van schade door downtime moet worden uitgesloten. Doel ICT Scan is om de computerruimte te optimaliseren om maximaal rendement en om toekomstbestendigheid te borgen. De belangrijkheidsgraad van de ICT uptime is sterk toegenomen. Wij ondersteunen u met maatwerk computerruimte optimalisatie met de focus op verantwoorde Total Cost of Ownership (TCO) en maximaal te behalen Return On Investment (ROI). Aandachtspunten ICT Scan: 

 

  • koeling
  • beveiliging
  • bouwkunde
  • noodstroom
  • branddetectie
  • automatische blussystemen
  • verhoogde computervloeren 

 

 

 

 

 


ICT apparatuur welke in een computerruimte wordt opgesteld vernieuwd snel. De levenscyclus van hoogwaardige ICT apparatuur is hedendaags geen langer leven beschoren dan 3 tot 4 jaar. Dit betekent dat de gemiddelde computerruimte in een 12-jarig bestaan met 3 tot 4 volledige wisselingen van ICT systemen te maken krijgt. Dit vereist een flexibele modulaire indeling van computerruimte, netwerkinfrastructuur en serverracks.