ONDERHOUD VERRIJDBARE BLUSWAGENS


Wanneer onderhoud bluswagen? Onderhouden van verrijdbare bluswagens met schuim, poeder en koolzuurgas vulling dient jaarlijks te geschieden. Indien de bedrijfsomstandigheden vaker onderhoud aan bluswagens vereisen dan dient de frequentie van eenmaal jaarlijks onderhoud naar halfjaarlijks verhoogd te worden. Hervullen schuimbluswagens in 5e, 10e en 15e jaar na productiedatum. Poeder en koolzuurgas bluswagens hervullen in het 10e jaar na productiedatum. Ieder type bluswagen dient volgens NEN2659 in het tiende jaar na productiedatum gereviseerd te worden. Bij te vervangen onderdelen mogen dit enkel onderdelen van de fabrikant zijn. Wanneer bluswagens 20 jaar oud zijn worden deze afgekeurd (NEN2659). Bluswagens zijn dan technisch te verouderd.