BLUSMIDDELEN & VEILIGHEIDSARTIKELEN VOOR AANBIEDING PRIJZEN > KEURING € 6,97 INCL. VOORRIJDEN

PICTOGRAMMEN OPLICHTEND


Blusmiddelen dienen ook in het donker goed zichtbaar te zijn. Als bij brand de verlichting uitvalt tonen deze in het donker oplichtende (fluorescerende) picto gram borden op. Dit type blusmiddelen pictogrammen zijn fotoluminescerend en bevatten het symbool van een brandblusser, brandslanghaspel, bluswagen of ander brandpreventie item vanuit de meest recente Europese Norm, de NEN-EN-ISO 7010. De Norm omvat voorschriften voor toepassing van symbolen van veiligheidstekens in werkomgevingen en openbare ruimten. Bedrijven zijn verplicht om in het bedrijfspand boven elke blusdeken, brandblusser en brand slanghaspel, op 2 meter hoogte van de vloer (bovenkant bord), een blusmiddel pictogram bord te plaatsen. Online brandblusser pictogrammen kopen!


VEILIGHEIDSPICTOGRAMMEN | OPLICHTEND: