Blusmiddel accubrand 13A inhoud 6-liter

PARTICULIER
€ 127,91 € 119,03
Artikelnummer: 11315272
  • lithiumaccu brandblusser 6-liter 
  • brandklassen: A / apparatuur tot 1000-volt
  • rating: 13A / blustijd: 45 seconden / niet-vorstvrij
  • constante druk brandblusser / worpbereik: 4-meter
  • speciaal ontworpen voor blussen lithiumaccu brand
  • Rijkstypekeurmerk / CE-markering / conform EN3-7 
  • inclusief 1-jaar keuringssticker / stevige ophangbeugel
  • in de winkel lithium brandblussers in meerdere varianten

LITHIUMACCU BRANDBLUSSER PARTICULIER

Lithiumaccu brandblusser voor de particulier. Aanbieding lithiumaccu brandblusser met 6-liter lithium blusmiddel. Premix lithiumaccu blusmiddel is vooraf gemengd voor effectief blusresultaat. Zoals vanuit de media bekend neemt het aantal branden veroorzaakt door een lithiumaccu fors toe. Deze lithiumblusser met 6-liter is speciaal ontwikkeld voor blussen van lithiumaccu branden. Lithiumaccu branden zijn zeer felle branden die niet met een standaard blusmiddel zoals een schuimblusser (water) of poeder brandblusser zijn te blussen. Deze 6-liter lithiumblusser is geschikt voor toepassing in particuliere omgevingen. De lithium batterijen spelen een voornamere rol in de verduurzaming echter kleeft er een groot nadeel aan deze oplaadbare lithium accu's. Een accu raakt snel beschadigt en wordt dan instabiel. Ook teveel opladen kan tot brand leiden. Door een zogenaamde thermal runaway kunnen lithiumaccu’s oververhit raken en in brand raken. De lithiumaccu kan zelfs exploderen, een grote steekvlam genereren en giftige stoffen vrijgeven zoals fluorwaterstofzuur. In de webshop meer lithiumaccu brandblussers voor aanbieding prijzen. Voor bedrijfsmatige omgevingen adviseren wij minimaal 9-liter lithiumaccu brandblussers te kopen.