PICTOGRAMMEN BEDRIJFSVEILIGHEID


Brandblussers Emmen biedt voordelige bedrijfsveiligheid pictogrammen. Bedrijfsveiligheid pictogrammen dienen voor totstandkoming, instandhouding en het bevorderen van de veiligheid in gebouwen van bedrijven, winkels, instellingen en Overheid. De recente norm geldend voor veiligheidstekens en symbolen is de Europese Norm, EN-ISO7010. De Norm omvat voorgeschreven afbeeldingen voor veiligheidstekens in werkomgevingen en openbare ruimten. Ook zegt deze Norm dat boven of direct nabij een AED BHV EHBO en BRAND voorziening een bijbehorend pictogram dient te worden geplaatst. Is er geen mogelijkheid om het pictogram boven een blusdeken, verbandkoffer, brandblusser of brandslanghaspel te plaatsen dan mag het pictogram zichtbaar in de directe nabijheid van de veiligheidsvoorziening op de wand aangebracht worden. Neem voor informatie over veiligheidspictogrammen gerust contact met ons op.


BRANDBLUSSER PICTOGRAMMEN:
BRANDHASPEL PICTOGRAMMEN:
EHBO PICTOGRAMMEN:
VERZAMELPLAATS PICTOGRAMMEN
OOGSPOELSTATION PICTOGRAMMEN:
AED PICTOGRAMMEN:
BHV PICTOGRAMMEN:
BLUSDEKEN PICTOGRAMMEN:
BLUSSYSTEEM PICTOGRAMMEN:
SPRINKLER PICTOGRAMMEN:
BLUSMIDDEL PICTOGRAMMEN: