ONDERHOUD BRANDBLUSSERS


Onderhoud brandblussers en brandslanghaspels. Betrouwbare erkende blusmiddelen voor bedrijven en particulier. Bedrijven zien de kosten voor het keuren van de brandblussers jaarlijks toenemen. Bij ons brandblussers met Rijkskeurmerk voor aanbieding prijzen. Prijs keuren, vervangen, onderhouden brandblussers en of brandslanghaspels Emmen of provincie Drenthe? BlusPunt helpt blusmiddelen onderhoud kosten besparen. Onze prijzen voor regulier onderhoud blusmiddelen zijn inclusief verzegelingen en ook keuringssticker. Zowel brandblussers als brandslanghaspels dient u voor de verzekering en gebruiksvergunning van uw bedrijfspand periodiek te laten keuren. Keuren blusmiddelen Emmen conform geldende richtlijnen. Deze worden in NEN2559 (brandblussers) en EN671-3 (brandslanghaspels) beschreven. Zijn er tijdens het keuren bijzonderheden geconstateerd dan informeren wij eventuele kosten vooraf. In het volgende jaar nemen wij tijdig contact op om de onderhoudsdatum af te stemmen. U hoeft niets te doen..!


ONDERHOUD SPRAYBLUSSERS

Onderhoud spray brandblussers. Sprayblussers zijn onderhoudsvrij, dus deze hoeven niet onderhouden te worden. Houdt de uiterste houdbaarheidsdatum van het blusmiddel in sprayblussers wel in de gaten omdat deze voor een bepaald aantal jaren houdbaar is. Hervullen van sprayblussers is niet mogelijk. Wel kan de spraybus gerecycled worden. Bij bereiken van de uiterste houdbaarheid datum van het blusmiddel dient de sprayblusser vervangen te worden. Als we de kosten voor onderhoud aan stalen brandblussers t.o.v. spraybrandblussers vergelijken bent u met het kopen van sprayblussers in particuliere omgevingen voordeliger uit. Sprayblussers zijn lichtgewicht brandblussers die met de houder zowel horizontaal als verticaal zijn te monteren. Sprayblussers zijn universele brandblussers voor veilig blussen op hout, papier, textiel, frituurvet, bakolie, elektrische apparatuur en installaties onder spanning tot maar liefst 1000-volt.


BHV logboek om controle rapportage van uw AED, BHV, EHBO materialen en blusmiddelen in te bewaren. Map om ook het BHV plan en RI-&-E formulieren aan toe te voegen. Het uitvoeren van de RI&E en opstellen van een BHV-plan is voor bedrijven verplicht. Wat er in het BHV-plan benoemd dient te worden is afhankelijk van de omvang en de aard van de onderneming. Opstellen van een BHV plan wordt in overleg met de preventiemedewerker gedaan. Deze is op de hoogte van de binnen de bedrijfsvoering aanwezige risico's en welke veiligheidsmiddelen er op het gebied van BHV, EHBO en brandpreventie reeds beschikbaar zijn. Voor het bewaren van alle rapportages van blusmiddelencontrole, verbandkoffer controleservice en onderhoudscontract bieden wij het handige BHV-logboek.


PRIJSOPGAVE ONDERHOUD BLUSMIDDELEN