Blusmiddel accubrand 21A inhoud 9-liter

PARTICULIER & ZAKELIJK
€ 158,12 € 149,68
Artikelnummer: 11315374
  • lithium accubrandblusser 9-liter 
  • brandklassen: A / apparatuur tot 1000-volt
  • rating: 21A / blustijd: 45 seconden / niet-vorstvrij
  • constante druk blusser / pfas-vrij / bereik: 4-meter
  • speciaal ontworpen voor blussen van lithiumaccu brand
  • Rijkskeurmerk / CE-markering / NTA8133 / conform EN3-7 
  • inclusief 1-jaar keuringssticker / stevige wand ophangbeugel
  • in de webshop meer soorten soorten lithiumaccu brandblussers

LITHIUMACCU BRANDBLUSSER MET CERTIFICAAT

Lithiumaccu brandblusser voor zakelijk en particulier. Aanbieding lithiumaccu brandblusser met 9-liter accublusmiddel. Premix lithium blusmiddel is vooraf gemengd voor effectief blusresultaat. Zoals vanuit de media bekend neemt het aantal branden veroorzaakt door een lithiumaccu fors toe. Deze lithiumblusser met 6-liter is speciaal ontwikkeld voor blussen van lithiumaccu branden. Lithiumaccu branden zijn zeer felle branden die niet met een standaard blusmiddel zoals een schuimblusser (water) of poeder brandblusser zijn te blussen. Deze 6-liter lithiumblusser is geschikt voor toepassing in particuliere omgevingen. De lithium batterijen spelen een voornamere rol in de verduurzaming echter kleeft er een groot nadeel aan deze oplaadbare lithium accu's. Een accu raakt snel beschadigt en wordt dan instabiel. Ook teveel opladen kan tot brand leiden. Door een zogenaamde thermal runaway kunnen lithiumaccu’s oververhit raken en in brand raken. De lithiumaccu kan zelfs exploderen, een grote steekvlam genereren en giftige stoffen vrijgeven zoals fluorwaterstofzuur. In de webshop meer lithiumaccu brandblussers voor aanbieding prijzen. Voor bedrijfsmatige omgevingen adviseren wij minimaal 9-liter lithiumaccu brandblussers te kopen.


Lithium brandblusser conform NTA-8133. NTA81333 beschrijft de opbouw, uitvoering en beoordeling van blusproeven op lithium batterijen bedoeld om de geschiktheid van draagbare blustoestellen voor deze brandsoort aan te tonen. Blussen van in brand staande oplaadbare lithiumbatterijen lukt gewoonweg niet met het huidige aanbod aan blusmiddelen. Alleen lithium brandblussers zijn hiervoor geschikt. De Nederlandse Technische Afspraak, de NTA 8133, bevat eisen voor brandblussers waarmee je veilig en effectief een lithium batterij brand kunt bestrijden. Lithium batterijen spelen een voorname rol in duurzaam opladen maar helaas kleeft er een groot nadeel aan oplaadbare lithium batterijen. Net als alle andere batterijen raken ook lithium batterije snel beschadigt en dan  worden zij instabiel. Ook teveel opladen kan tot brand leiden. Door een zogenaamde thermal runaway kunnen lithiumaccu’s oververhit raken en in brand raken. Lithium batterijen kunnen hierbij zelfs exploderen, een steekvlam geven en grote hoeveelheid giftige stof afgeven zoals het giftige fluorwaterstofzuur.