KEURMERK BRANDBLUSSERS


Keurmerk brandblussers. Om in Nederland brandblussers tot het gewicht van 20 kg te mogen verkopen is het Nederlands Rijkstype keurmerk vereist. Brandblusser keurmerk wordt aangegeven in de ellips op het brandblusser etiket. Wanneer het Rijkstypekeur op een brandblusser staat vermeld dan kan vastgesteld worden dat de brandblusser geschikt is voor de brandklassen als aangegeven op het brandblusser etiket. Webwinkel goedkope brandblussers voor bedrijven en particulier. Onderstaand composiet brandblussers die minder uitgebreid onderhoud behoeven en met Rijkstypekeurmerk. Alle soorten brandblussers in de webshop hebben het Rijkstypekeurmerk.
BESLUIT DRAAGBARE BLUSMIDDELEN

Het voorgaande is wettelijk verankerd in het Besluit draagbare blusmiddelen 1997. Het Rijkstypekeurmerk wordt in Nederland in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door NCP Certificatie beheerd en uitgegeven. Zonder het Rijkstypekeurmerk is het niet toegestaan om draagbare blusmiddelen in Nederland te verkopen of te verhandelen met de intentie deze op de Nederlandse markt te brengen. Het Rijkstypekeur is sinds 1986 voor de duur van vijf jaar geldig. Voor 1986 was het Rijkstypekeur op brandblussers onbeperkt geldig tenzij het door de leverancier of Ministerie werd ingetrokken. In de webshop brandblussers met poeder, schuim, koolzuursneeuw, blusspray en vet brandblusmiddel veilig online kopen bij BlusPunt.