NEN2559 ONDERHOUD BRANDBLUSSERS


Onderhoud brandblussers verleden tijd? Onderhoudsarme blusapparaten voor bedrijven en thuis online kopen. De directe beschikbaarheid van blussers maakt het mogelijk dat een beginnende brand in het beginstadium geblust kan worden. Nog voordat de brandweer is gearriveerd. Aan brandblussers worden hoge eisen gesteld inzake betrouwbare werking en persoonlijke veiligheid. In Nederland is in 1941 de constructie norm van brandblussers wettelijk vastgelegd in Besluit 41. In de loop der jaren is dit Besluit regelmatig aangepast aan technologische doorontwikkelingen. In 1996 werd de Europese Norm EN3 van kracht. De EN3 werd in Nederland van kracht als NEN-EN3. Online brandblusser kopen in de webshop, veilig en eenvoudig.


Onder brandblussers verstaan we draagbare blusmiddelen tot 20 kilo. Kleine blusmiddelen voor bestrijden beginbranden. Brandblussers als schuimblussers, poederblussers, koolzuurgasblussers, vetblussers en sprayblussers. Online brandblussers voor bedrijven kopen.


NEN NORMEN BRANDBLUSSERS: 

 • NEN-EN2 = brandklassen
 • NEN-EN3 = ontwerpcriteria brandblussers
 • NEN-EN 1866 = ontwerpcriteria bluswagens
 • NEN-EN 694 = ontwerpcriteria brandslangen
 • NEN-EN 671-1 = ontwerpcriteria brandhaspels
 • NEN2033 = eisen metaalbrand brandblussers ( brandklasse D )
 • NEN3011 = pictogrammen brandblussers, brandhaspels, bluswagens
 • NEN-EN 671-2 = droge blusleidingen gebouwen < 70 mtr
 • NEN4001 = projectering blusmiddelen en bluswagens

NEN NORMEN ONDERHOUD BRANDBLUSSERS: 

 • NEN2559 = onderhoud brandblussers
 • NEN2659 = onderhoud bluswagens
 • NEN-EN 671-3 = onderhoud brandslanghaspels
 • NEN1594 = onderhoud droge stijgleidingen