Blustraining (per persoon) halve dag

€ 110,00

Cursus kleine blusmiddelen. Tijdens de cursus kleine blusmiddelen leren cursisten hoe met de gevaren van brand om te gaan en hoe een beginnende brand met welk effectief brandblusmiddel het best bestreden kan worden. In (bedrijfs)gebouwen zijn verschillende soorten brandblussers geschikt voor blussen op diverse brand risico's. Tijdens deze training worden de eigenschappen van blussen met (een) bepaalde brandblusser(s) uitvoerig behandeld. Ook worden er verschillende blustechnieken behandeld. De training kleine blusmiddelen wordt groepsgewijs gegeven. Neem voor informatie over de training kleine blusmiddelen contact op.


TRAINING KLEINE BLUSMIDDELEN

Met de training kleine blusmiddelen leren uw medewerkers om te gaan met kleine blusmiddelen. Welke brandblussers worden er bij het oefenen bij blussen met kleine blusmiddelen gebruikt? Omdat in bedrijfsgebouwen 6-liter-schuimblussers verplicht zijn wordt er vooral met dit type brandblusser geoefend. Ook wordt er met Co2 geoefend. Co2 brandblussers worden ook wel koolzuurgasblussers en koolzuursneeuwblussers genoemd. Overige kleine blusmiddelen zijn blusdekens en brandslanghaspels. De blustraining kleine blusmiddelen is een veiligheidstraining die uw personeel bij het blussen van brand vertrouwd maakt. De cursus is voor medewerkers van bedrijven, verenigingen en instellingen die als bedrijfshulpverlener deel gaan uitmaken van uw BHV organisatie.


ONDERWERPEN CURSUS GEBRUIK KLEINE BLUSMIDDELEN

De cursus kleine blusmiddelen is een praktijkgerichte opleiding. Voorafgaand aan het oefenen in het gebruik worden de theoretische ins en outs in normaal Nederlands uitgelegd. Doorgenomen wordt bijvoorbeeld hoe brand ontstaat, welke brandklasse categorieën (brandsoorten) en welke soorten brandblussers er zijn. Bij het gebruik van het juiste blusmiddel kan catastrofale blusschade aan bedrijfsapparatuur voorkomen worden. De training kleine blusmiddelen kan op locatie worden gegeven echter naar wens ook op een door ons aan gegeven locatie bij u in de buurt. De overige BHV cursussen welke geboden worden zijn de AED-reanimatie cursus en complete BHV-cursus. Neem voor prijzen en meer informatie over de training kleine blusmiddelen gerust contact met ons op.