Prijs schuim brandblusser vullen (5-jaarlijks) NEN2559

€ 58,61

Het hervullen van schuim brandblussers is kostbaar. Wanneer uw schuimblussers hervullen? Iedere brandblusser mag maximaal 20 jaar dienst doen. In deze 20 jaar dient een schuimblusser in het 5e, 10e en 15e jaar van een nieuwe schuim vulling te worden voorzien. Wordt dit niet gedaan dan kan het schuim blusmiddel bij het blussen op onder spanning staande apparatuur elektrisch geleidend gaan werken. Hiernaast is het hervullen van schuimblussers in het 5e, 10e en 15e jaar voorschrift vanuit de onderhoudsnorm NEN2559 geldend voor o.a. schuim brandblussers.