Prijs poeder brandblusser vullen (10-jaarlijks) EN671-3

€ 58,61

Het hervullen van poeder brandblussers is kostbaar. Wanneer uw poederblussers hervullen? Iedere brandblusser mag maximaal 20 jaar dienst doen. In deze 20 jaar dient een poederblusser in het 10e jaar van een nieuwe poeder vulling te worden voorzien. Wordt dit niet gedaan dan kan de poeder blusstof in de blusser cilinder vastklinken. Is de poederblusser bij brandbestrijding nodig dan zal er veel minder bluspoeder uit de betreffende poederblusser komen. Hiernaast is het hervullen van poederblussers in het 10e jaar een voorschrift vanuit onderhoudsnorm NEN2559.