Prijs CO2 brandblusser vullen (10-jaarlijks)

€ 82,16

Het hervullen van Co2 (koolzuurgas) brandblussers is vrij kostbaar. Wanneer Co2 brandblussers hervullen? Iedere brandblusser mag maximaal 20 jaar dienst doen. In deze 20 jaar dient iedere Co2-brandblusser in het 10e jaar van een nieuwe vulling te worden voorzien. Het periodiek hervullen van Co2-brandblussers dient ervoor om te controleren of er nog voldoende Co2 blusgas in de cilinder aanwezig is. Hiernaast is het hervullen van Co2-brandblussers in het 10e jaar een geldend voorschrift vanuit de onderhoudsnorm voor draagbare brandblussers. Dat is de norm NEN2559.