Prijs keuken brandblusser vullen (5-jaarlijks)

€ 81,00

Het hervullen van professionele 6-liter vetblussers loont zich. Wanneer vetblusser hervullen? Iedere brandblusser mag maximaal 20 jaar dienst doen. In deze 20 jaar dient iedere vetblusser in het 5e, 10e en 15e jaar van een nieuwe inhoud te worden voorzien. Het periodiek hervullen van vetblussers dient ervoor om ervoor te zorgen dat het speciale vet/schuim blusmiddel niet elektrisch geleidend zal gaan werken. Hiernaast is het hervullen van vetblussers in het 5e, 10e en 15e jaar een geldend voorschrift vanuit onderhoudsnorm NEN2559 voor draagbare brandblussers.