ONDERHOUDSCONTRACT BLUSMIDDELEN


Onderhoudscontract brandblussers? Voordelig brandblusser onderhoudscontract afsluiten! Bedrijven en overige organisaties dienen het EHBO-koffer en blusmiddelen onderhoud logboek op locatie te hebben met daarin het blusmiddelen onderhoudscontract en het BHV-plan. In dit BHV logboek worden ook de rapportages van uitgevoerd onderhoud aan bedrijfsveiligheid middelen toegevoegd. Bij controle van toezichthoudende instanties is dan in één oogopslag aan te tonen dat u aan de voorschriften voldoet. Onze prijzen voor het periodiek onderhouden en keuren van brandblusmiddelen en controleren van de inhoud van verbandkoffers zijn concurrerend.

Wij voeren regionaal blusmiddelen onderhoud uit en leveren landelijk BHV EHBO brandbeveiliging artikelen. Onze werkwijze na uitgevoerd onderhoud gaat als volgt. In het volgende jaar nemen wij één maand voor de maand waarin het onderhoud volgens de keuringssticker dient te woren uitgevoerd contact met u op voor het afstemmen van een gewenste dag en tijdstip voor uitvoering. Uitvoering van controles wort bij ons altijd vooraf aangegeven en overlegd.


In bedrijfsgebouwen worden conform de regelgeving zes-liter-schuim brandblussers voor optimale brandpreventie gehangen. Elke metalen schuimblusser dient u volgens NEN2559 in ieder 5e levensjaar tot het 21e jaar te laten hervullen (dus 3x). Aan het einde van het 20e levensjaar dient elke draagbare brandblusser vervangen te worden omdat de overheid brandblussers dan niet meer als voldoende betrouwbaar acht. Schuim brandblussers worden vaak eerder vervangen omdat de kosten voor hervullen van kostbaarder is dan vervangen. In bedrijfsruimten voldoet u met 6-liter schuimblussers prima aan de Bouwbesluit regelgeving. Met zes-kilo-poederblussers op buitenterreinen. Prijs voor periodiek onderhoud brandblusmiddelen in bedrijfspand, woning of andere omgeving? Of onderhoudscontract blusmiddelen voor periodieke controle van brandblussers en brandhaspels? Neem contact op!


ONDERHOUDSCONTRACT BLUSMIDDELEN