AANBIEDING BRANDBLUSSERS & AED BHV EHBO MATERIALEN | TEL. 085 - 1304 730

PICTOGRAMMEN


Brandblussers dienen goed zichtbaar te zijn. De blusmiddelen projectie Norm NEN 4001:2006 is van toepassing op de totstandkoming en instandhouding van de brandveiligheid in bedrijven. In Europa geldt voor blusmiddelen pictogrammen NEN-EN-ISO 7010. Deze Norm omvat afbeeldingen voor veiligheidstekens in werkomgevingen en openbare ruimten. De Norm schrijft voor dat boven of nabij blusdekens, brandblussers en brandhaspels in werkomgevingen, op 2 meter hoogte van de vloer (bovenkant bord), een pictogram bord moet zijn geplaatst. Zijn blusmiddelen in een brandblusserkast of brandslanghaspel kast geplaatst dan dient er op de kast een pictogram sticker zijn aangebracht. Geen mogelijkheid om een pictogram boven blusdeken, brandblusser of brandslanghaspel te plaatsen dan mag het pictogram zichtbaar in directe nabijheid van het blustoestel op de wand aangebracht worden. Webshop blusmiddelen pictogrammen per IDEAL online kopen. Informatie over blusmiddelen, pictogrammen of andere brandveiligheid artikelen? Neem gerust contact met ons op.


BRANDBLUSSER PICTOGRAMMEN:
BRANDHASPEL PICTOGRAMMEN:
EHBO PICTOGRAMMEN:
OOGSPOELSTATION PICTOGRAMMEN:
AED PICTOGRAMMEN:
BLUSDEKEN PICTOGRAMMEN:
BLUSSYSTEEM PICTOGRAMMEN:
SPRINKLER PICTOGRAMMEN:
BLUSMIDDEL PICTOGRAMMEN: