AANBIEDING BRANDBLUSSERS & AED BHV EHBO MATERIALEN | TEL. 085 - 1304730

RISICO-INVENTARISATIE | BHV PLAN


Risico-inventarisatie voor bedrijven sinds 1 januari 1994 voor werkgevers verplicht. De risico-inventarisatie (RI&E) heeft betrekking op bedrijfsveiligheid en is de taak van de binnen uw organisatie aangewezen medewerker die zich bezighoudt met de bedrijfsveiligheid en gezondheid risico's op de werkvloer. In het klein MKB is dit de eigenaar of personeelsfunctionaris. In groot MKB bedrijven zijn er vaak meerdere personen die het opstellen, uitvoeren en beheren van de risico inventarisatie in het pakket hebben. In beide bedrijfsvoeringen dienen deze medewerkers voor een meest optimaal veilige en gezond werkklimaat te zorgen. Zijn er voldoende juiste veiligheidsmiddelen (AED, BHV, EHBO, PBM, blusmiddelen, vluchtwegen)? Behalve de bedrijfsveiligheid risico inventarisatie is het mogelijk om de ICT ruimte op gevaren te checken. Vanuit expertise wordt gekeken naar brandveiligheid, koeling, statische-elektriciteit en beveiliging. RISICO-INVENTARISATIE | BEDRIJFSVEILIGHEID

Met de bedrijfsveiligheid risico-inventarisatie voldoet u als werkgever aan de wettelijke verplichting en worden boetes (Inspectie SZW) voorkomen. Vanuit de risico-inventarisatie worden ook minder opvallende arbeidsrisico’s ondervangen en er kan in bepaalde situaties kostenbesparing door lager verzuim, minder ongevallen en hogere productiviteit worden bereikt. In de risico inventarisatie worden situaties vastgelegd welke de veiligheid en bedrijfscontinuiteit nadelig beïnvloeden. De preventiemedewerker onderzoekt hoeveel medewerkers aan bepaald een risico onderhevig zijn en voor hoe lang. Bij de risico inventarisatie hoort ook een plan van aanpak (PvA) waarin wordt beschreven welke maatregelen worden genomen om de risico’s te beperken. Volgens de Arbowet dient iedere organisatie een schriftelijke RI&E en een daarop gebaseerd plan van aanpak (PvA) te hebben. De Inspectie SZW controleert dit. Zijn de RI&E en het PvA niet volledig dan kan de Inspectie een boete opleggen. Voorkom boetes, zorg dat de veiligheidsvoorzieningen goed voor elkaar zijn. Heeft u een BHV-plan?RISICO-INVENTARISATIE | BHV-PLAN

De risico-inventarisatie en het BHV-plan zijn niet eenmalig. Het zijn documenten die regelmatig dienen te worden herzien, bijgewerkt en aangevuld. Als een situatie binnen de bedrijfsvoering door bijvoorbeeld uitdiensttreding KAM medewerker - bedrijfshulpverlener, verhuizing, verbouwing of uitbreiding van de dienstverlening of productie verandert dan dient dit in het document aan te worden gepast. Heeft u reeds in AED, BHV, brandpreventie en bedrijfsveiligheid middelen en cursussen voorzien dan is dit essentieel om dit te benoemen. Risico inventarisatie voor uw bedrijf of organisatie? Neem gerust contact op.