BRANDBLUSSERS SPANNING VERDEELKASTEN


Brandblusser spanning verdeelkast bedrijfsgebouw. Brandblussers voor stroomverdeelinrichtingen van vastgoed verhuur managementbedrijven. Vastgoedbedrijven faciliteren bedrijfsgebouwen en diensten voor optimaal gebruik van kantoor ruimten en kantoorgebouwen. De voorschriften in het Bouwbesluit vereisen weliswaar brandblussers in ruimten in het gebouw echter wordt brandpreventie in spanningsverdeelkasten vaak vergeten. En dat terwijl juist in deze verdeelkasten de hoogste elektriciteit vermogens samenkomen en naar ruimten door het bedrijfspand worden gedistribueerd.


AUTOMATISCHE BRANDBLUSSER SPANNING VERDEELKAST:

  • inhoud: 1.6 liter / blusstof: spray schuim / activatie: hitte detectie 
  • onderhoud: enkel optisch / montage: schroef / blusmiddel: 5 jaar houdbaar
  • temperatuurbereik: 0ºC tot +65ºC / brandklassen: ABC en elektra tot 1000V
  • veroorzaakt geen kortsluiting bij onder spanning staande apparatuur
  • negatief katalytische werking, snelle temperatuurdaling
  • beheerst verdamping en onttrekt hitte aan brandhaard
  • de goedkoopste automatische brandblusser